Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

V 1. části soutěže v deníku ET-108 nenalezena protistanice CL-67