Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

CL-95 - CL-81

položka CL-95 CL-81 položka
číslo deníku vyslané 22 22 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 25 24 číslo deníku vyslané
report vyslaný 46 59 report přijatý
report přijatý 44 44 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70BT JO70BT lokátor přijatý
lokátor přijatý JO80EH JO80EH lokátor vyslaný
čas spojení 0221 0221 čas spojení