Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-100 - ET-106

položka ET-100 ET-106 položka
číslo deníku vyslané 16 16 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 15 15 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 55 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN79AT JN79AT lokátor přijatý
lokátor přijatý JN89DO JN89DO lokátor vyslaný
čas spojení 2007 2007 čas spojení