Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-102 - CL-76

položka ET-102 CL-76 položka
číslo deníku vyslané 5 5 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 4 4 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 55 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89CR JN89CK lokátor přijatý
lokátor přijatý JN89RN JN89RN lokátor vyslaný
čas spojení 1915 1915 čas spojení