Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-106 - ET-100

položka ET-106 ET-100 položka
číslo deníku vyslané 15 15 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 16 16 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 55 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89DO JN89DO lokátor přijatý
lokátor přijatý JN79AT JN79AT lokátor vyslaný
čas spojení 2007 2007 čas spojení