Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-106 - ET-129

položka ET-106 ET-129 položka
číslo deníku vyslané 7 7 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 4 4 číslo deníku vyslané
report vyslaný 48 59 report přijatý
report přijatý 48 48 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89DO JN89DA lokátor přijatý
lokátor přijatý JO70UK JO70UK lokátor vyslaný
čas spojení 1919 1919 čas spojení