Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-106 - ET-120

položka ET-106 ET-120 položka
číslo deníku vyslané 14 14 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 25 25 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89DO JN89DO lokátor přijatý
lokátor přijatý JN78AQ JN78AX lokátor vyslaný
čas spojení 0202 0202 čas spojení