Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-106 - CL-51

položka ET-106 CL-51 položka
číslo deníku vyslané 21 21 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 2 3 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 55 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89DO JN89DO lokátor přijatý
lokátor přijatý JN69TB JN69TB lokátor vyslaný
čas spojení 0225 0225 čas spojení