Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-106 - ET-171

položka ET-106 ET-171 položka
číslo deníku vyslané 31 31 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 4 4 číslo deníku vyslané
report vyslaný 45 55 report přijatý
report přijatý 53 53 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89DO JN89DO lokátor přijatý
lokátor přijatý JN88XO JN88XO lokátor vyslaný
čas spojení 0339 0339 čas spojení