Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-108 - CL-95

položka ET-108 CL-95 položka
číslo deníku vyslané 14 12 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 1 1 číslo deníku vyslané
report vyslaný 55 55 report přijatý
report přijatý 45 45 report vyslaný
lokátor vyslaný JO60PL JO60PL lokátor přijatý
lokátor přijatý JO70BT JO70BT lokátor vyslaný
čas spojení 1943 1943 čas spojení