Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-108 - ET-129

položka ET-108 ET-129 položka
číslo deníku vyslané 40 40 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 33 33 číslo deníku vyslané
report vyslaný 66 55 report přijatý
report přijatý 22 22 report vyslaný
lokátor vyslaný JO60PL JO60PL lokátor přijatý
lokátor přijatý JO70UK JO70UK lokátor vyslaný
čas spojení 2243 2243 čas spojení