Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-108 - ET-168

položka ET-108 ET-168 položka
číslo deníku vyslané 9 9 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 2 2 číslo deníku vyslané
report vyslaný 57 57 report přijatý
report přijatý 45 54 report vyslaný
lokátor vyslaný JO60PL JO60PL lokátor přijatý
lokátor přijatý JO70BG JO70BG lokátor vyslaný
čas spojení 1925 1925 čas spojení