Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-108 - ET-150

položka ET-108 ET-150 položka
číslo deníku vyslané 36 37 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 8 8 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JO60PL JO60PL lokátor přijatý
lokátor přijatý JN69JK JN69JK lokátor vyslaný
čas spojení 0308 030 čas spojení