Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-117 - ET-172

položka ET-117 ET-172 položka
číslo deníku vyslané 34 34 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 5 5 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 55 56 report vyslaný
lokátor vyslaný JO80FF JO80FF lokátor přijatý
lokátor přijatý JO70QL JO70QL lokátor vyslaný
čas spojení 2125 2125 čas spojení