Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-117 - ET-106

položka ET-117 ET-106 položka
číslo deníku vyslané 25 20 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 16 16 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JO80FF JO80FF lokátor přijatý
lokátor přijatý JN89DO JN89DO lokátor vyslaný
čas spojení 0209 0209 čas spojení