Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-120 - ET-100

položka ET-120 ET-100 položka
číslo deníku vyslané 22 22 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 19 19 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN78AX JN78AQ lokátor přijatý
lokátor přijatý JN79AT JN79AT lokátor vyslaný
čas spojení 2024 2024 čas spojení