Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-129 - ET-115

položka ET-129 ET-115 položka
číslo deníku vyslané 12 12 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 7 7 číslo deníku vyslané
report vyslaný 22 11 report přijatý
report přijatý 22 22 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70UK JO70UK lokátor přijatý
lokátor přijatý JN88UU JN88UU lokátor vyslaný
čas spojení 1935 1935 čas spojení