Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-129 - ET-172

položka ET-129 ET-172 položka
číslo deníku vyslané 25 25 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 3 3 číslo deníku vyslané
report vyslaný 55 55 report přijatý
report přijatý 55 56 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70UK JO70UK lokátor přijatý
lokátor přijatý JO70QL JO70QL lokátor vyslaný
čas spojení 2113 2113 čas spojení