Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-129 - ET-108

položka ET-129 ET-108 položka
číslo deníku vyslané 33 33 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 40 40 číslo deníku vyslané
report vyslaný 22 22 report přijatý
report přijatý 55 66 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70UK JO70UK lokátor přijatý
lokátor přijatý JO60PL JO60PL lokátor vyslaný
čas spojení 2243 2243 čas spojení