Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-129 - ET-106

položka ET-129 ET-106 položka
číslo deníku vyslané 4 4 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 7 7 číslo deníku vyslané
report vyslaný 48 48 report přijatý
report přijatý 59 48 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70UK JO70UK lokátor přijatý
lokátor přijatý JN89DA JN89DO lokátor vyslaný
čas spojení 1919 1919 čas spojení