Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-129 - ET-155

položka ET-129 ET-155 položka
číslo deníku vyslané 23 23 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 13 13 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70UK JO70UK lokátor přijatý
lokátor přijatý JN79TS JN79TI lokátor vyslaný
čas spojení 0202 0202 čas spojení