Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-129 - ET-106

položka ET-129 ET-106 položka
číslo deníku vyslané 4 4 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 2 2 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70UK JO70UK lokátor přijatý
lokátor přijatý JN89DA JN89DO lokátor vyslaný
čas spojení 0109 0109 čas spojení