Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-150 - AA-525

položka ET-150 AA-525 položka
číslo deníku vyslané 22 22 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 20 14 číslo deníku vyslané
report vyslaný 44 44 report přijatý
report přijatý 58 58 report vyslaný
lokátor vyslaný JN69JK JN69JK lokátor přijatý
lokátor přijatý JN79OW JN79OW lokátor vyslaný
čas spojení 0339 0339 čas spojení