Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-150 - ET-108

položka ET-150 ET-108 položka
číslo deníku vyslané 8 8 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 37 36 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN69JK JN69JK lokátor přijatý
lokátor přijatý JO60PL JO60PL lokátor vyslaný
čas spojení 030 0308 čas spojení