Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

V 1. části soutěže v deníku ET-106 nenalezena protistanice ET-151