Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

V 1. části soutěže v deníku CL-81 nenalezena protistanice ET-159