Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-166 - ET-175

položka ET-166 ET-175 položka
číslo deníku vyslané 14 14 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 6 6 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 14 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70SQ JO70SQ lokátor přijatý
lokátor přijatý JN79GO JN79GO lokátor vyslaný
čas spojení 0126 0126 čas spojení