Letní polní den 2015

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-167 - AA-999

položka ET-167 AA-999 položka
číslo deníku vyslané 29 29 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 18 18 číslo deníku vyslané
report vyslaný 55 55 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JO60UB JO60UB lokátor přijatý
lokátor přijatý JN69TB JN69TB lokátor vyslaný
čas spojení 0314 0446 čas spojení