Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

V 1. části soutěže v deníku CL-76 nenalezena protistanice CL-83