Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-100 - ET-156

položka ET-100 ET-156 položka
číslo deníku vyslané 9 9 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 9 9 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 57 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN79PM JN79PM lokátor přijatý
lokátor přijatý JN69WQ JN69WQ lokátor vyslaný
čas spojení 1927 1927 čas spojení