Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-100 - AA-71

položka ET-100 AA-71 položka
číslo deníku vyslané 24 24 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 13 14 číslo deníku vyslané
report vyslaný 55 55 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN79PM JN79PM lokátor přijatý
lokátor přijatý JO60LJ JO60LJ lokátor vyslaný
čas spojení 0254 0254 čas spojení