Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-115 - ET-163

položka ET-115 ET-163 položka
číslo deníku vyslané 19 19 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 21 21 číslo deníku vyslané
report vyslaný 55 55 report přijatý
report přijatý 13 13 report vyslaný
lokátor vyslaný JN79XR JN89XR lokátor přijatý
lokátor přijatý JN89GE JN89GE lokátor vyslaný
čas spojení 2220 2220 čas spojení