Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-116 - ET-155

položka ET-116 ET-155 položka
číslo deníku vyslané 27 27 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 14 14 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 55 55 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89JQ JN89JQ lokátor přijatý
lokátor přijatý JN88FI JN99FI lokátor vyslaný
čas spojení 2057 2057 čas spojení