Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-116 - ET-155

položka ET-116 ET-155 položka
číslo deníku vyslané 13 13 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 8 8 číslo deníku vyslané
report vyslaný 58 58 report přijatý
report přijatý 58 58 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89JQ JN89JQ lokátor přijatý
lokátor přijatý JN88FI JN99FI lokátor vyslaný
čas spojení 0129 0129 čas spojení