Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-116 - ET-161

položka ET-116 ET-161 položka
číslo deníku vyslané 2 2 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 2 1 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89JQ JN89JQ lokátor přijatý
lokátor přijatý JN89OU JN89OU lokátor vyslaný
čas spojení 0102 0101 čas spojení