Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-153 - ET-117

položka ET-153 ET-117 položka
číslo deníku vyslané 25 25 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 42 42 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 47 report přijatý
report přijatý 33 33 report vyslaný
lokátor vyslaný JO60PM JO60PM lokátor přijatý
lokátor přijatý JN79RL JN79RL lokátor vyslaný
čas spojení 2247 2248 čas spojení