Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-155 - ET-116

položka ET-155 ET-116 položka
číslo deníku vyslané 14 14 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 27 27 číslo deníku vyslané
report vyslaný 55 55 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN99FI JN88FI lokátor přijatý
lokátor přijatý JN89JQ JN89JQ lokátor vyslaný
čas spojení 2057 2057 čas spojení