Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-156 - ET-100

položka ET-156 ET-100 položka
číslo deníku vyslané 9 9 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 9 9 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 57 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN69WQ JN69WQ lokátor přijatý
lokátor přijatý JN79PM JN79PM lokátor vyslaný
čas spojení 1927 1927 čas spojení