Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-156 - ET-109

položka ET-156 ET-109 položka
číslo deníku vyslané 13 13 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 8 8 číslo deníku vyslané
report vyslaný 58 58 report přijatý
report přijatý 44 55 report vyslaný
lokátor vyslaný JN69WQ JN69WQ lokátor přijatý
lokátor přijatý JN69JJ JN69JJ lokátor vyslaný
čas spojení 0128 0128 čas spojení