Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-160 - AA-121

položka ET-160 AA-121 položka
číslo deníku vyslané 22 22 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 13 13 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JO60WL JO60WL lokátor přijatý
lokátor přijatý JO60JO JO60LJ lokátor vyslaný
čas spojení 2146 2146 čas spojení