Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-163 - AA-62

položka ET-163 AA-62 položka
číslo deníku vyslané 9 9 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 6 5 číslo deníku vyslané
report vyslaný 58 58 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89GE JN89GE lokátor přijatý
lokátor přijatý JN88UU JN88UU lokátor vyslaný
čas spojení 0137 0137 čas spojení