Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-171 - ET-126

položka ET-171 ET-126 položka
číslo deníku vyslané 29 29 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 4 4 číslo deníku vyslané
report vyslaný 42 42 report přijatý
report přijatý 44 44 report vyslaný
lokátor vyslaný JN89DL JN88DL lokátor přijatý
lokátor přijatý JN99KD JN99KD lokátor vyslaný
čas spojení 0232 0232 čas spojení