Letní polní den 2018

Porovnání řádku spojení v obou denících

ET-200 - ET-117

položka ET-200 ET-117 položka
číslo deníku vyslané 6 6 číslo deníku přijaté
číslo deníku přijaté 4 4 číslo deníku vyslané
report vyslaný 59 59 report přijatý
report přijatý 59 59 report vyslaný
lokátor vyslaný JO70RQ JO70RQ lokátor přijatý
lokátor přijatý JO70RL JN79RL lokátor vyslaný
čas spojení 0108 0108 čas spojení